Counter publicitario My Case

Counter Publicitario: Fabricacion de counter para mall en el cual seran comercializadas carcasas para celulares